Månedlige arkiver: mai 2012

Viktig nyhet fra Google: GKG

Når vi søker i Google så er det ofte med forventning om å finne nettsider som kan hjelpe oss med å svare på noe. Nå kommer det nye, nemlig at Google prøver å svare direkte, altså ikke bare viser til andre. Slett ikke alltid, men i en del tilfeller der de har sett seg i stand til å trekke ut relevant informasjon for oss, f.eks. i det nærliggende eksemplet: Søk på NTNU:

Det nye er «infoboksen» øverst til høyre på svarsida, som kanskje kan minne om tilsvarende boks i Wikipedia.

Dette er helt nytt, og blir tilgjengelig for oss gradvis. Det er ikke sikkert det har kommet til deg ennå. Prøv for sikkerhets skyld å skifte til engelskspråklig Google hvis det ikke er det du bruker. Jeg vet ikke om ordet infoboks er det som vil bli brukt. Jeg vet egentlig ikke hva dette nye skal komme til å hete. På engelsk brukes nå Google Knowledge Graph (GKG). Det er kanskje et navn som passer bedre for teknonerdene enn for alle.

Dette er sannsynligvis bare starten på noe. Antall Google-søk som gir slik info er enda nokså begrenset, du er sikrest på å finne dem hvis du søker på (kjente) personer eller (kjente) steder. Det er forsåvidt ikke sant at dette (å svare på spørsmål i stedet for peke på nettsider) er nytt. Du har lenge fått konsise svar fra Google hvis du har søkt på f.eks. «2+3» eller «pi». Men utviklingen peker i retning av at Google i større grad kan sammenligne seg med f.eks. Wikipedia eller Wolfram Alpha.

Du synes kanskje at dette er noe stort tull og at Google nå må ta seg sammen og gjøre det de kan, nemlig å finne fram nettsider. Jeg er ikke så sikker på det, og ønsker dem lykke til med initiativet.

Er dette den semantiske weben?

Det store spørsmålet for noen av oss er ikke uventet: Hvordan gjør nå Google dette? Er dette semantisk søking? Linked data? Jeg vet ikke nok om virkemåten til å svare noe inngående på det. Men jeg mener at dette er et skritt i den retningen som den semantiske weben peker: At weben (dvs nettet) ikke bare er en web av nettsider, men av «ting» (beskrevet med navn, informasjon, rådata, attributter, relasjoner) som er lagret på en strukturert måte slik at tjenestene våre (f.eks. Google-søk) kan sette dem sammen og presentere dem for oss på forskjellige måter. Og teknologien som ligger under er ikke bare HTML og HTTP, men også andre standarder, protokoller og rammeverk for å strukturere data (linked data, RDF, ontologier, schema.org etc).

Vil du vite mer om dette, kan du lese på Googles egen blogg: Introducing the Knowledge Graph: things, not strings eller en tidlig og nokså teknisk kommentar av Mike Bergman: Deconstructing the Google Knowledge Graph

Reklamer

Sein akademisk vår

«Den akademiske våren» er navnet noen har satt på et initiativ fra forskere for å gjøre noe med vitenskapelig publisering, og ofte med fokus på nærmonopolister som Elsevier og deres utsuging av våre budsjetter. Et konkret utslag av denne bevegelsen er oppropet  The Cost of Knowledge.

Det er flere som synes denne vårløsingen går tregt her i Norge. Se nylig omtale f.eks. her:

Lever av forskernes godvilje. Forskerforum 7. mai

Akademisk vår i emning. PÅ HØYDEN. Nettavis for Universitetet i Bergen 4. mai

Universiteta blir flådde. Dag og Tid 27. april (berre på papir)

Vi har også her i bloggen tatt opp denne saken flere ganger før:

Om velting av hellige kyr

Elsevier tjente 768 millioner pund i 2011