Månedlige arkiver: desember 2012

Et par hjertesukk om Google Scholar

Google Scholar er et av de viktigste hjelpemidlene våre brukere har til å finne informasjon, ikke minst de ressursene som biblioteket anskaffer, og er muligens det nærmeste vi kommer til en fellesingang til informasjonen. En konsekvens er at en av de viktigste oppgavene vi i biblioteket har, er å bidra til at «våre» ressurser er lettest mulig tilgjengelige i Google Scholar.

Som kjent fins det i Google Scholar to typer lenker som går til vår SFX, og som har lenketittelen «NTNU»:

(1) de som står i egen kolonne til høyre for treffposten (f.eks. denne: NTNU) og som i hovedregel alltid gir en SFX-meny med fullteksttilgang (for oss), og

(2) de som står på egen lenkelinje under posten (f.eks. denne: NTNU) og som ofte gir oss en SFX-meny uten fullteksttilgang (men som kan være nyttig likevel).

Det er imidlertid gjort en endring i Google Scholar ganske nylig, slik at den siste lenketypen ikke vises på direkten, idet NTNU-lenka nå – sammen med evt andre «ekstralenker» – skjuler seg bak en generisk lenke som heter «More» (eller «Mer»):

scholar

Først når du trykker på More vil NTNU-lenka komme til syne – sammen med evt andre lenketyper.

Dette må betraktes som en dårligere løsning, idet lenka blir mye mindre synlig. Når det gjelder Google er vi vant til at vi må ta det vi får, våre klagerop blir neppe hørt.

Merk at det så vidt vites bare er måten lenka presenteres på som er endret, ikke når den kommer og hvor den peker.

Hjertesukk nr to er at Google Scholar er såpass lite synlig i Google’s menysystem. Tjenesten er ikke nevnt i den svare hovedmenyen øverst på skjermen. Du må først velge «More» og deretter «Even more», før du finner  .

Vi har som målsetting å legge til rette våre ressurser så godt som mulig for at Google og Google Scholar skal være effektive måter å finne dem på. I tida som kommer skal vi se om vår nye tjenesteleverandør EBSCO er en partner som kan hjelpe oss med dette.

Reklamer