Månedlige arkiver: januar 2013

Discoverability

Dette begrepet skrev jeg om i 2009 (Discoverability), men det er såpass viktig at det godt kan gjentas.

Og det er samme inspirasjonen nå som den gangen, nemlig et blogginnlegg av Lorcan Dempsey: Discovery vs discoverability … . Innlegget er så lesverdig at jeg ikke skal gjøre noe forsøk på en sammenfatning her, utover å minne om at informasjonsformidling kan skje utenfra og inn eller innenfra og ut, hvorav vi i fagbibliotekene kanskje forsømmer den siste varianten.

En liten repetisjon nå aktualiseres av den oppmerksomheten som vi ved UB (som så mange andre) ofrer på alskens verktøy for «discovery». Vi kan gjerne underveis spørre oss om det er andre vinklinger som får nok oppmerksomhet.

Jeg har også mer enn en gang fått meldinger fra folk som forlater NTNU-miljøet og som oppdager at de dermed ikke lenger har adgang til de ressursene som vi skaffer dem vha millioner «utenfra-og-inn»-penger. Slike innspill kan være nyttige påminninger. Enn om alle UB’ene verden over brukte alle pengene sine til å finansiere åpen publisering i stedet for å kjøpe lukket publisering?

Men altså, les sjøl hva Lorcan sier.

Reklamer