Månedlige arkiver: februar 2013

Høystatuspublisering

Det skal ikke så mye fantasi til for å se for seg at forskere vil strekke seg etter å publisere i tidsskrifter med høyest mulig status, slik som f.eks. Nature og Science. Hvem er det som bestemmer denne statusen? Jo, f.eks. mediegiganten Thomson Reuters, som «eier» rangeringsmålestokken Impact Factor. Eller det fulle navnet Thomson Reuters Impact Factor, kjent som IF for de innvidde.

IF 10 på topp 2011

IF 10 på topp 2011

Nå kan vi jo tenke oss at noen vil strekke seg for langt, vha manglende kritisk blikk og i verste fall juks. Det er et faktum at slikt forekommer, at det har økt noe i omfrang, og at det er mest framtredende i – ja nettopp – høystatustidsskriftene. Det er Björn Brembs and Marcus Munafò som legger fram empiriske belegg for disse påstandene i artikkelen Deep Impact: Unintended consequences of journal rank (som jeg har blitt oppmerksom på gjennom Pål Magnus Lykkja). De har sett på i hvor stor grad artikler blir trukket tilbake (mest i tidsskrifter med høy IF) samt andre mål på artiklenes kvalitet, blant annet i hvor stor grad de blir bekreftet av supplerende forskning og i hvor stor grad de siteres.

Brembs og Munafò konkluderer med at det bare er en svak positiv sammenheng mellom en artikkels kvalitet (impact) og tidsskriftets IF. Men det er derimot en ganske sterk sammenheng mellom IF og antall artikler som trekkes tilbake eller «forfaller» (dvs ikke bekreftes). Og videre at «Journal rank is expensive, delays science and frustrates researchers».

Forfatterne ønsker seg en reform hvor dagens tidsskriftsystem forlates og erstattes av institusjonelle publiseringskanaler og arkiver, i regi av bibliotekene. Hermed forkaster de også «tradisjonell open access-publisering» som bærekraftige alternativer.

Les artikkelen og bedøm. Den er ikke publisert i noe topp-IF-tidsskrift, men i arXiv.org.

Reklamer