Månedlige arkiver: april 2013

Hva gjør vi når Google går konkurs

– eller for eksempel når de bestemmer seg for å hive Scholar på skraphaugen fordi Scholar-teamet skal over på Google Glass-prosjektet –

Dette skrekkscenariet brukes ofte i biblioteket som et argument for å bruke penger på å kjøpe kommersielle søkeverktøy. Og sjølsagt er det mange som ville merke på kroppen hvis noe slikt skjedde, fordi Scholar faktisk er så mye brukt av våre brukere, ja det er ofte vi ser målinger hvor det er dét mest brukte verktøyet.

Jeg har ikke tenkt å vurdere sannsynligheten for at dette skjer i det hele tatt, men tar som utgangspunkt at det kan skje.

Og da mener jeg at konsekvensen av en slik hendelse er overkommelig forutsatt at vi har orden på beholdningene våre. Eller sagt med andre ord: Det er mye viktigere for biblioteket å ha en bra kunnskapsbase enn et bra søkeverktøy. Kunnskapsbasen er oversikten over hvilke ressurser vi har og hvordan brukerne får tilgang til dem. Det er kunnskapsbasen som gjør det mulig for lenketjeneren å sette opp ei lenke som virker for våre brukere.

I praksis er det SFX som er vår kunnskapsbase og lenketjener. Så lenge den virker bra nok er det relativt enkelt å skifte ut (eller supplere) Google Scholar med Primo – eller skifte ut Primo med EDS – eller noe annet. Hvis vi skal skifte ut SFX med en annen kunnskapsbase, så må denne ha like god dekning av vår beholdning.

Sagt med andre ord: UB har i mange år greid seg uten eget søkeverktøy. Dette skyldes bl.a. Google Scholar. Hvis Scholar forsvinner, vil det være en nokså rask oppgave å anskaffe et slikt verktøy som kan søke på tvers av forskjellige søkekilder. Og resultatet vil bli ok så lenge vi har orden på kunnskapsbasen vår. Og det har vi.

PS: Jo, vi har jo forsåvidt hatt søkeverktøy – det er bare ingen som har brukt dem. Og akkurat nå driver vi og vurderer både det ene og det andre nye verktøyet – sjøl om Scholar ikke viser noen tegn på å vakle. Men det er en annen sak.

o o o

PS: Hvis du leser dette som privatperson (ikke bibliotekperson), så bør du forberede deg ved å (1) finne ut hvordan du tar backup av eposten din (hvis du bruker gmail), (2) finne ut hvilke andre epostleverandører som kan være aktuelle og (3) forbererede deg på å skifte fra søk i Google til andre tjenester, som f.eks. Bing, Yandex eller DuckDuckGo