Månedlige arkiver: august 2013

Ordet fulltekst finnes ikke på norsk

men likevel bruker vi det daglig i bibliotekene.

Hva mener jeg med at det ikke finnes når det brukes hele tida? Jo, det står ikke i noen norsk ordbok såvidt jeg kan se. Det finnes ikke som oppslagsord hverken i Store norske leksikon eller Wikipedia.

Okei. Vi kan vel bruke det likevel? Ja sjølsagt. Men hva betyr det egentlig?

Spørsmålet var litt retorisk. Jeg leste et sted at «Fulltekst betyr at hele artikkelen eller boka er tilgjengelig på nettet». Og det er en forklaring som vi i bibliotekene nok synes er ok. Hvis vi da ikke skal begynne med flisespikking av termen «tilgjengelig» 😉

Såvidt jeg husker dukket fulltekstbetegnelsen opp for titalls år siden i bibliotekene, og da i sammenhengen «fulltekstsøkbar», på et tidspunkt da selve «fullteksten» slett ikke var «tilgjengelig». Så har vi altså etter hvert latt det få en annen betydning.

For å være litt vrien: Sjøl synes jeg ordet «fulltekst» passer like så godt på ei trykt bok som på noe som finnes på nettet. Og dessuten: Det dreier seg vel ikke bare om tekst, men også om dokumenter som inneholder bilder?

Hvis du ikke jobber i et bibliotek eller med biblioteksaker, så har jeg to spørsmål:

  1. hva synes du ordet fulltekst høres ut som det betyr? (ikke tenk på hva jeg skrev over)
  2. er det noen annen benevnelse vi heller burde bruke for å angi «artikkelen eller boka som er på nettet»

Svar gjerne med en kommentar! (Okei, svar gjerne sjøl om du er biblioteksmenneske)

Jeg tror ikke vi bruker språket vårt for bevisst å distansere oss fra brukerne, slik som mange andre profesjoner beskyldes for. Men jeg tror heller ikke vi er flinke nok til å sjekke hvordan ordene våre blir oppfattet, Det finnes nok andre eksempler enn fulltekst. Hva er feks en e-ressurs?

Her er et fiktivt eksempel på ei treffliste fra en søketjeneste på nettet, kanskje et såkalt «discovery»-system.  For meg ser dette perfekt ut, fordi jeg forstår både Fulltekst og Bestill 😉

1. Comment on «How cats lap: water uptake by Felis catus»
Nauenberg, Michael. Science (New York, N.Y.), 2011, Vol.334(6054), pp.311; author reply 311
Fulltekst   Bestill

2. Crystal structure of the DNA-bound VapBC2 antitoxin/toxin pair from Rickettsia felis
Maté, María J ; Vincentelli, Renaud ; Foos, Nicolas ; Raoult, Didier ; Cambillau, Christian ; Ortiz-lombardía, Miguel.  Nucleic acids research, 2012, Vol.40(7), pp.3245-58
Fulltekst   Bestill

3. Felis Bernandesii, Panthera Onca
Rodríguez, Will. Punta Umbría : Essan, 2008. ISBN: 9788493607050
Fulltekst   Bestill

4. How cats lap: water uptake by Felis catus.(REPORTS)(Author abstract)(Report)
Reis, Pedro M. ; Jung, Sunghwan ; Aristoff, Jeffrey M. ; Stocker, Roman. Science, Nov 26, 2010, Vol.330(6008), p.1231(4)
Fulltekst   Bestill

5. Crystal structure and functional insight of HP0420-homolog from Helicobacter felis
Piao, Shunfu ; Jin, Xiao Ling ; Yun, Bo-young ; Kim, Nahee ; Cho, Hyun-soo ; Fukuda, Minoru ; Lee, Heeseob ; Ha, Nam-chul. Biochemical and biophysical research communications, 2010, Vol.394(4), pp.940-6
Fulltekst   Bestill

6. Horizontal transmission of Rickettsia felis between cat fleas, Ctenocephalides felis
Hirunkanokpun, S ; Thepparit, C ; Foil, LD ; Macaluso, KR. Molecular Ecology, 2011, Vol.20(21), pp.4577-4586
Fulltekst   Bestill

Reklamer