Månedlige arkiver: oktober 2013

Om tidsreiser på nettet

Vi er etter hvert blitt vant til å reise på nettet, fra sted til sted (fra side til side) ved å følge lenker. Følelsen av å flytte seg er noe vagere når vi reiser i cyberspace enn når vi reiser i «virkeligheten» Men på en måte er vi bevisst at vi flytter oss i rommet, fra den ene nettadressen til den andre.

Å reise i tida

Nettet forandrer seg hele tida, nye ting kommer til, mens gamle sider forsvinner. Noen ganger har vi bruk for å se på nettsider som er forsvunnet eller endret. Som nevnt før på denne bloggen finnes det tjenester som har arkivering av nettsider som hovedoppgave, mest kjent er sikkert Internet Archive (The Wayback Machine). Det finnes også andre arkiver.

Altså kan vi til en viss grad reise bakover i tida på nettet. Ikke overalt, det er mange nettsider som er borte for alltid, dvs ikke arkivert på en måte som vi kan ha nytte av. Men hvis du vil se hvilke nyheter som sto i dagbladet.no for 10 år sida, så finnes det håp. Eller hvis du har mistanke om at noen har gjort endringer i et viktig nettdokument. Eller hvis du skulle hatt informasjon fra noen av de offentlige nettsidene i USA som nettopp har vært stengt.  Men for å finne fram i arkivene trenger vi trenger gode verktøy, og her kommer memento til hjelp.

Memento

Herbert van de Sompel er godt kjent innenfor bibliotekenes verden, som opphavsmann til teknologier som sfx, openurl, oai-pmh etc. Det spiller ingen rolle om dette er ukjent for deg. Her handler det om memento, som Herbert står bak, og som er et rammeverk for å navigere nettet langs tidsaksen. (På emtacl12 var Herbert keynote speaker, og her kom han inn på memento).

Memento Logo (Public domain)

Memento er som nevnt et rammeverk som innholder både standarder, retningslinjer og verktøy. I verktøykassen finner vi Memento Time Travel, som er et tillegg for nettleseren Chrome.

Etter at du har installert Memento Time Travel, så kan du ved å høyreklikke på ei nettside få fram tidsreisemuligheten. For eksempel lurer jeg på hva som sto på forsida av New York Times den 11. september i 2001. (Ja, jeg har jo en mistanke).

NYT

Her har jeg på forhånd sagt fra til Memento (ved å klikke på Memento-ikonet i verktøylinja i nettleseren) hvilket tidspunkt jeg vil reise til. Resultatet er her ttp://web.archive.org/web/20010911211250/http://www.nyt.com/ .

Som sagt, ikke alle nettsider er arkivert, så ofte er du uten muligheter til å gå tilbake. Et av målene med Memento-prosjektet har vært en bevisstgjøringskampanje for behovet for arkiveringstiltak. Hvis nettsidearkivering blir tatt alvorlig nok av mange nok, vil reisemulighetene etter hvert bli bedre. Men allerede i dag er nytteverdien stor.

PS: Jeg hadde sjøl bruk for ei arkivert nettside for et par dager siden, da jeg ønsket å sjekke MARC 21-formatet. Dette administreres av Library of Congress i USA, og deres nettside var akkurat da offer for den såkalte shutdown-affæren. Men vha Internet Archive fant jeg en tidligerre kopi, som var god nok for mitt behov.

Altså:

Du bør installere denne utvidelsen for Chrome og ta den i bruk!

Reklamer