Stikkordarkiv: Delicious.com

Bokmerking og snarveier

Det er en umulighet å lage seg snarveier til alt. Da er det kanskje bedre å ikke bruke snarveier i detheletatt, men lære seg til å finne fram på annen måte. Med «annen måte» mener jeg vel egentlig Google 😉

Personlig bruker jeg stort sett bokmerking for å ta vare på lenker til nettsider som jeg tror jeg vil komme tilbake til – enten fordi jeg vet at jeg vil få bruk for dem eller fordi de virker så interessante at de må utforskes nærmere en dag jeg har tid til slikt. Og skal de ha noen hensikt, må disse lenkene være lett tilgjengelig uansett hvor i verden jeg er (heime, på arbeid, borte). Da bruker jeg to forskjellige verktøy: (1) Stjernemerking i Google Reader og (2) Delicious.com når jeg ikke er i Google Reader.

I tillegg merker jeg noen av disse lenkene som «public» hvis jeg tror de kan være av interesse for andre. Det er nettopp disse lenkene som dukker opp nederst i høyrekolonnen her →

Referanseliste 2.0

Da er denne årlige rapporten om utsiktene for emerging technologies innenfor utdanning etc tilgjengelig: The 2011 Horizon Report. Den anbefales herved.

En liten raritet finner vi i litteraturlista For Further Reading (til slutt i kapitlet Electronic Books) på side 11. Der står følgende referanse:

Hvis du studerer lenka og kommentaren nøye, ser du at dette er ei lenke til en søking i bokmerkedelingstjenesten delicious.com på tagene hz11 (dvs Horizon 2011) og ebooks. Dermed blir du og jeg ikke bare brukere av ei lenke i ei litteraturliste, men også potensielle medforfattere av det dokumentet som lenka viser til. En slående illustrasjon på hva web 2.0 egentlig dreier seg om.

Her er altså lenka:

http://delicious.com/tag/hz11+ebooks