Stikkordarkiv: EBSCO

Discovery ved NTNU i 2014

[Dette er et kort sammendrag av gårsdagens kunngjøring på vårt intranett Innsida].

Ved NTNU UB har vi i 2013 prøvd ut discoveryverktøyet EDS fra EBSCO. Samtidig har BIBSYS lansert Oria, som er bygd på verktøyet Primo fra Ex Libris. Foreløpig mener vi at ingen av disse to er gode nok til at de fullt ut kan erstatte dagens systemer og markedsføres overfor våre brukere som det eneste søkeverktøy mot våre informasjonsressurser. Begge verktøyene har svakheter og mangler med driftsstabilitet, dekning, funksjonalitet mm.

Derfor vil vi inntil videre markedsføre BIBSYS Ask som søkeverktøy både for sluttbrukere og til internt bruk. Dagens nettsider beholdes, mens vi vil erstatte dagens Primo med Oria. Vi ser på dette som en betatjeneste, og som et supplement til BIBSYS Ask og til fagdatabasene.

Etter vår vurdering er EDS ennå ikke godt nok til å settes i produksjon. Brukerundersøkelse har vist at det har god nok dekning og god nok støtte for fulltekstlenking på artikler, men ikke for ebøker. EDS har mangelfull duplikatkontroll, og en uryddig behandling av søkekilder og dokumenttyper. Det er mangler i brukergrensesnitt.

Vi har avtale med EBSCO som agent ut 2014. EDS-prosjektet vårt vil fortsette, med hovedvekt på å få aksept for våre krav til EBSCO om bedret datakvalitet, funksjonalitet og integrasjon med andre produkter. Vi har fremdeles en visjon om å ha en tett integrasjon mellom søkeverktøy, kunnskapsbase og administrative tjenester, og ønsker derfor å fortsatt utfordre EBSCO til å levere oss det integrerte totaltilbudet. I og med at BIBSYS nå anskaffer nytt biblioteksystem, er det sjølsagt også interessant å se om dette kan føre til bedre integrasjon med agentsystemene.

I tillegg vil vi starte opp et prosjekt som går litt mer grunnleggende til verks når det gjelder grunnprinsippene for gjenfinning. Det er ikke alminnelig enighet om at dagens discoveryverktøy er noe særlig mer egnet for dagens forskere og studenter enn de systemene vi hadde før. Vi må også utforske muligheter og utfordringer med åpne data og åpne systemer.

Reklamer

EDS eller Primo? Valg av Discoveryverktøy ved NTNU UB

Følgende tekst er sakset fra et innlegg av Rune Brandshaug på «Innsida» for to dager siden:

På BIBSYS-møtet for et par dager siden fikk vi vite at en anbudsrunde for søkesystem (kalt discoveryverktøy) og lenketjener endte med at BIBSYS valgte tilbudet fra Ex Libris, det vil si søkesystemet Primo og lenketjeneren SFX. Etterpå har mange spurt om hvilke konsekvenser det valget har for oss på NTNU. Og bakgrunnen for denne interessen er at vi for noen få måneder siden anskaffet nettopp slike verktøy fra EBSCO.

Det faktum at BIBSYS har valgt et annet verktøy vil ikke føre til endringer i våre planer. Vår avtale med EBSCO omfatter først og fremst innholdsressurser, nemlig alle tidsskrifter og dessuten e-bøker. Men i tillegg har vi anskaffet et utvalg verktøy og datatjenester, for eksempel søkesystemet EDS (EBSCO Discovery Service) og lenketjeneren LinkSource. Vi er i full gang med et prosjekt for å implementere og tilpasse disse verktøyene til vårt behov og våre innholdsressurser. Mandatet for dette prosjekt er å undersøke om disse verktøyene kan fungere godt nok for vår bruk.

Vårt viktigste motiv for å gå denne veien er tanken på at integrasjonen mellom disse verktøyene og andre tjenester fra innholdsleverandøren vil gi en best mulig arbeidsflyt, med et minimalt behov for manuell administrasjon. Hvis dette lykkes, vil vi tilby verktøyene som regulære tjenester i stedet for å benytte verktøy fra BIBSYS. Dette er for så vidt ikke noe spesielt dramatisk, da vi i omtrent 10 år har hatt slike verktøy sammen med Uniportkonsortiet, og ikke benyttet BIBSYS sine tjenester.

Vi forutsetter sjølsagt at det søkeverktøyet vi tilbyr har tilfredsstillende funksjonalitet. Dette gjelder ikke minst god tilgang til e-bøkene og til de trykte ressursene som finnes i BIBSYS. På dette punktet vil ikke en løsning med Primo skille seg noe særlig fra en løsning med EDS. Vi forutsetter også at et søkeverktøy vi tilbyr er godt integrert med våre administrative verktøy for behandling av e-ressurser. På dette punktet forventer vi at EDS gir bedre muligheter enn Primo.

Men samtidig innser vi at den faktiske nytteverdien av et slikt discoveryverktøy ikke skal overvurderes. Mer og mer av «oppdagingen» går gjennom andre sine verktøy, ikke minst Google. Dessuten er det en kjent sak at ingen slike verktøy gir oss full dekning av alle søkekilder. I praksis betyr det at vi fortsatt må fortsette å kjøpe tilgang til utvalgte spesialdatabaser.  (Det er grunn til å merke seg at universitetsbiblioteket i Utrecht har besluttet at de ikke skal anskaffe noe discoveryverktøy, av årsaker som nevnt over). Dette faktum gjør at det trolig er viktigere for oss å ha en optimal lenketjener enn et eget discoveryverktøy. Det er lenketjeneren som gjør at Google Scholar og spesialbasene kan lokalisere våre ressurser. Dette betyr at en nær kobling mellom lenketjener og en leverandør med gode avtaler mot utgivere og databaseleverandører er viktig. Derfor mener vi det er viktig at bruken av en agent (EBSCO) og valg av agent ses tett opp mot tilgang til våre informasjonsressurser.

Altså: Vi fortsetter arbeid med å tilpasse EDS, noe som også andre norske institusjoner gjør, for eksempel universitetene i Stavanger og Agder. Og vi fortsetter arbeidet med å legge til rette for at lenketjeneren LinkSource kan erstatte SFX. Men fortsatt vil brukerne våre se en knapp eller lenke som det står «NTNU» på!

Det er mye mer å si om Discovery, det skal vi komme tilbake til seinere, bl.a. på internseminaret (kollokviet) om søketjenester og discoveryverktøy den 20. mars.

Du kan laste ned e-bøker fra EBSCO eBook Collection

– eller rettere sagt låne ei e-bok.

Den e-boksamlingen som før het NetLibrary heter nå EBSCO eBook Collection. Før måtte du lese bøkene herfra vha en nettleser, og med begrensede muligheter for utskrift og ingen for nedlasting. Dette er nå i ferd med å endre seg. UB har startet en prøvedrift av en ny funksjon som EBSCO kaller Download (Offline). Her kan du laste ned boka i form av ei fil, lese den uten å være på nettet eller kopiere den til et lesebrett (f.eks. Sony) eller nettbrett (f.eks. iPad).

Noen forutsetninger

  • Du må være NTNU-bruker, dvs søking og nedlasting må skje fra utstyr som er på NTNU’s nett, evt via VPN.
  • Du må ha det som trengs for å laste ned bøker i pdf med ADE DRM.
  • Du må ha en ADE brukerkonto. Det er gratis.
  • Du må ha en ebscohost brukerkonto. Det er gratis.

DRM betyr Digital Rights Management (i realiteten kopisperre) og ADE står for Adobe Digital Editions. Det er en fordel om du har lastet ned ebøker på andre måter før (f.eks. kjøpt fra bokhandel), idet ikke alle de tekniske detaljene blir forklart her. Men har du spørsmål eller andre kommentarer så er det bare å bruke kommentarfeltet.

Hvordan finne bøkene

Gå til search.ebscohost.com og velg EBSCOhost Web. Sjekk at det står NTNU øverst til høyre på nettsidene. Velg databasen eBook Collection.

Eller: Søk i BIBSYS Ask. Bøkene er her fortsatt merket med Netlibrary. Klikk på lenka med dette navnet.

Om å sjekke ut (dvs låne) bøkene

Se etter lenker som heter Download this book (Offline) eller Download (Offline). Når du klikker på denne får du beskjed om å logge inn (hvis du ikke alt er det). Derpå får du anledning til å velge låneperiode (1 – 7 dager) og en nedlastingsknapp. Når du klikker på denne knappen så er utsjekkingen gjennomført. Derpå vil du få en vanlig nedlastingsknapp med tilbud om å åpne boka i et eller annet program, avhengig av hva du har av utstyr og installerte program. Mer om det siden. Merk at du nå kan velge å avbryte nedlasting uten å «miste» boka. Du kan seinere logge deg på igjen og velge My checkouts i hovedmenyen. Der står alle bøkene du har et aktivy lån på, og du kan laste dem ned så mange ganger du vil innenfor låneperioden, og gjerne til forskjellig utstyr. Mer informasjon kan du finne i eBooks on EBSCOhost

1. Lese offline på PC

(Merk at her skriver jeg om PC i betydningen WindowsPC fordi det er dette jeg har brukt ved testing. Men det er ikke noe som tyder på at det ikke funker like bra på Mac eller Linux.)

Last ned til Adobe Digital Editions, og boka legger seg pent inn i biblioteket der.

2. Lese på iPad

Det forutsetter at du har installert en ebok-app som er ADE-autorisert. Jeg har prøvd Bluefire Reader, men du skal også kunne bruke txtr.

Du kan søke opp boka først på Safari via BIBSYS Ask eller ebscohost.com (som beskrevet over) og gjennomføre hele utsjekkingsprosessen der. Nedlasting vil da skje til Bluefire Reader (evt annen app som er installert).

Du trenger altså ikke gå veien via en PC eller Mac.

3. Lese på Samsung Galaxy Tab

(Denne oppskrifta fungerer i teorien også på annnet Android-utstyr)

Det forutsetter at du har ebok-appen Aldiko, og at den er ADE-autorisert. Du må også ha en egen app for å lokalisere nedlastede filer, nemlig Astro.

I prinsippet kan du gjennomføre søking på nettleseren her (på samme måte som for iPad), men etter mening er Android-nettlesere så mye dårligere enn Safari at det beste er å gjøre så mye som mulig av prosessen på en PC. Foreta først søking og utsjekking på PC’en, uten å laste ned. Så kan du fortsette i nettleseren på Galaxy Tab med å logge deg på ebscohost.com og finne boka i My Checkouts. Ved nedlasting må du sørge for at fila blir lastet ned og ikke åpnet av noe program. Til slutt må du lokalisere fila vha Astro (vanligvis i mappa download). Når du klikker på den der, får du tilbud om å åpne den i Aldiko.

Dermed er du i mål. Hvis du synes dette høres tungvint ut, må jeg bare være enig.

4. Lese på lesebrett Sony PRS-600

(Denne oppskrifta fungerer i hovedsak også på andre lesebrett – men ikke på Kindle)

Forutsetningen er at lesebrettet er ADE-autorisert i Adobe Digital Editions. Dette består i hovedsak at du kopler brettet til PC via USB, installerer medfølgende Sony-program, og så åpner Adobe Digital Editions. Du blir dernest spurt om autorisering.

Boka må på forhånd være lastet ned til Adobe Digital Editions, slik som beskrevet under 1. Sony Reader vil etter autoriseringen vises som en egen «bokhylle» i Adobe Digital Editions, og du kan nå trekke den aktuelle boka hit.

Til slutt

Nedlasting (eller med andre ord utlån) fra EBSCO eBook Collection er altså en løsning som gjelder en begrenset samling ebøker. Det går sikkert lang tid før vi får låne/nedlastingstjenester som virker på tvers av leverandørenes forskjellige tilbud. Hvis vi noen gang får det. Derfor regner vi med å måtte prøve oss fram med forskjellige tilbud. Dette er et slikt. Virker det dårlig, så får vi finne oss i å gi det opp.

Alle bøkene her lastes ned som PDF. Ikke alt leseutstyr egner seg like godt for å lese pdf-filer. Av de 4 alternativene som er nevnt her synes jeg iPad egner seg spesielt godt og Sony PRS-600 spesielt dårlig. Men her kan det sikkert til en viss grad være snakk om smak og behag.