Stikkordarkiv: Inside out

Innenfra og ut

Jeg kan ikke dy meg for å komme tilbake til dette temaet. Foranledningen er den store oppmerksomheten på discovery-tjenester fra «alle» store fagbibliotek. Når bibliotekene verden over bruker så forferdelig mye energi og folk og penger på å finne saker og ting, så skyldes vel det at tingene egentlig er nokså vanskelig å finne. De er enten skjult bak en betalingsmur, eller forlagt i et rotete datasystem med uinteressante metadata. Og her passer metaforen om innenfra-ut istedet for utenfra-inn synes jeg.

Enn om vi alle bruker all energi på å gjøre våre ting lett å få tak i? Ved å bruke åpne  systemer og åpen publisering.

Denne utopien kan ikke bibliotekene alene oppnå. Det må sjølsagt skje sammen med de som foretar den vitenskapelige publiseringen. Hvis jeg skulle være litt slem, kunne jeg insinuere at bibliotekene ikke alltid synes det er greit å bidra til åpenhet, fordi vi dermed svekker vår posisjon som uunnværlige forvaltere av esoteriske saker.

o o o

Som sagt, det som trigget meg var ressursbruken innenfor discoverysystemer. Rent konkret skrev Rurik Greenall et lite innlegg på UB’s intranett hvor han anbefalte artikkelen Giving up on discovery av Dale Askey fra McMaster University, som bl.a. spør hva vi kan bruke ressursene til i stedet for å opprettholde discovery-verktøy. Funderingene hans her fører meg direkte til begrepene inside-out eller outside-in, som jeg har lært om av Lorcan Dempsey og tidligere blogget om her: Innenfra og ut eller utenfra og inn

Jeg lot meg dermed friste til å skrive en kommentar til Ruriks innlegg. Det som står over her er en omtrent ordrett gjentakelse av denne kommentaren, for om mulig å nå noen flere lesere.

o o o

Har du lest så langt, men er ikke sikker på hva jeg mener med discovery? Den korteste definisjonen jeg har sett er fra Daniel Forsman: Discovery: A single search box providing a Google-like searchexperience (as well as advanced searching capabilities). Mange store bibliotek og biblioteksammenslutninger har anskaffet eller planlegger å anskaffe et slikt verktøy, for å gi brukerne sine en enhetlig inngang til «alt» det materialet som bibliotekene forvalter.

Innenfra og ut eller utenfra og inn

Tittelen er er forsøk på å oversette – eller rettere sagt finne norske ord for – begrepene «inside out» og «outside in» som er lansert og brukt av bl.a. Lorcan Dempsey. Disse var blant hovedpoengene i hans presentasjon på konferansen emtacl10 i Trondheim for knapt et år siden: The network has reconfigured whole industries. What will it do to academic libraries?

Nå når «discovery happens elsewhere» (for å sitere Dempsey igjen), så kan vi lage oss en enkel problemstilling:

Nå er vi alle sammen opptatt av å skaffe oss det som andre har produsert. Enn om vi alle sammen skiftet fokus på å formidle det vi sjøl produserer? Ville ikke det være til beste for oss alle?

Vi betyr her forskningsinstitusjonene. Bibliotekenes rolle her er sjølsagt en interessant sak. Min påstand her er at vi (bibliotekene) må satse mer på «inside out».

Altså, i stedet for primært å investere i dyre og lukkede systemer må vi sørge for å få ut våre data:

  • Våre dokumenter (dvs produsert ved NTNU) vha åpne lisenser (også kalt open access) i åpne systemer
  • Våre metadata vha åpne lisenser (helst fritt) og i brukbare formater (helst linked data og helst ikke RDA) – og med støtte i åpne tjenester som gjør det enkelt å få tak i dem (feks. OAI-PMH)

slik at disse kan brukes i andre sine tjenester og brukergrensesnitt. Gjerne i Google. For vi kan ikke forvente at brukerne kommer til bibliotekets portaler, uansett hvor mye vi koster på dem. Dempsey kaller det «Library outside the library».