Stikkordarkiv: NTNU UB

Discovery ved NTNU i 2014

[Dette er et kort sammendrag av gårsdagens kunngjøring på vårt intranett Innsida].

Ved NTNU UB har vi i 2013 prøvd ut discoveryverktøyet EDS fra EBSCO. Samtidig har BIBSYS lansert Oria, som er bygd på verktøyet Primo fra Ex Libris. Foreløpig mener vi at ingen av disse to er gode nok til at de fullt ut kan erstatte dagens systemer og markedsføres overfor våre brukere som det eneste søkeverktøy mot våre informasjonsressurser. Begge verktøyene har svakheter og mangler med driftsstabilitet, dekning, funksjonalitet mm.

Derfor vil vi inntil videre markedsføre BIBSYS Ask som søkeverktøy både for sluttbrukere og til internt bruk. Dagens nettsider beholdes, mens vi vil erstatte dagens Primo med Oria. Vi ser på dette som en betatjeneste, og som et supplement til BIBSYS Ask og til fagdatabasene.

Etter vår vurdering er EDS ennå ikke godt nok til å settes i produksjon. Brukerundersøkelse har vist at det har god nok dekning og god nok støtte for fulltekstlenking på artikler, men ikke for ebøker. EDS har mangelfull duplikatkontroll, og en uryddig behandling av søkekilder og dokumenttyper. Det er mangler i brukergrensesnitt.

Vi har avtale med EBSCO som agent ut 2014. EDS-prosjektet vårt vil fortsette, med hovedvekt på å få aksept for våre krav til EBSCO om bedret datakvalitet, funksjonalitet og integrasjon med andre produkter. Vi har fremdeles en visjon om å ha en tett integrasjon mellom søkeverktøy, kunnskapsbase og administrative tjenester, og ønsker derfor å fortsatt utfordre EBSCO til å levere oss det integrerte totaltilbudet. I og med at BIBSYS nå anskaffer nytt biblioteksystem, er det sjølsagt også interessant å se om dette kan føre til bedre integrasjon med agentsystemene.

I tillegg vil vi starte opp et prosjekt som går litt mer grunnleggende til verks når det gjelder grunnprinsippene for gjenfinning. Det er ikke alminnelig enighet om at dagens discoveryverktøy er noe særlig mer egnet for dagens forskere og studenter enn de systemene vi hadde før. Vi må også utforske muligheter og utfordringer med åpne data og åpne systemer.

Reklamer

NTNU UB er på plass i Praha

Om et par timers tid (kl 1630) skal Lene og Ru snakke ved ELAG 2011 i Praha. Tittelen deres er Linked data in action. Foredraget overføres på denne adressen: http://server3.streaming.cesnet.cz/ntk-1/

Abstract:

Linked data is often seen as a good idea, but all to often the approach is academic — a research exercise. Just publishing some data is not enough, libraries need to show RDF and linked data are good platforms for delivering information to advanced interfaces in order to justify the work being done to funding bodies, management and users.

NTNU University Library has concentrated on using linked data as a platform for information different kinds including classification systems, controlled vocabularies, document metadata, subscription metadata and authorities (in collaboration with BIBSYS).

These data are used in production systems intended for users, including a MeSH translation and search tool, a journals portlet, a portal for unique scanned historical materials among other things.

We want to show our international colleagues what we have been doing and how we are doing it, and share ideas about how to create distributed data set for use in production systems.

Forøvrig rapporterer Ru om ELAG-konferansen på sin blogg: http://brinxmat.posterous.com/tag/elag2011!

Velkommen

Dette er på en måte en fortsettelse av bloggen UBiT 2010. Det er to grunner til at vi skifter navn: Prosjektet UBiT 2010 er avsluttet, og dessuten har biblioteket fått nytt navn: NTNU Universitetsbiblioteket. Forkortet blir det NTNU UB.

Vi fortsetter å blogge om bibliotektjenester på nettet. Noen ganger blir det nokså internt og beregnet på ansatte på NTNU UB, men stort sett forhåpentligvis av interesse for et større publikum.

Forfatteren er ole.husby@ub.ntnu.no som ellers kan treffes på Twitter og Facebook og i hovedbygget på NTNU Gløshaugen.