Stikkordarkiv: OCLC

Verden har forandret seg, BIBSYS

De fleste i BIBSYS-land vet hva blåskjermen er (den verktøypakken som mange biblioteksansatte bruker daglig til innkjøp, katalogisering, utlån osv.). Og vi hører at det er noen som skjelver litt i buksene med tanke på å miste dette velkjente verktøyet til fordel for noe nytt og annerledes (det som OCLC kaller WMS).

Men. Kanskje burde vi skjelve mer av tanken på at endringene heller kan bli for små enn for store. For verden har forandret seg siden blåskjermen kom i 1989.

  • Internett har kommet og revolusjonert det meste, ikke minst «vår verden» (bibliotekenes)
  • Nesten alt vi kjøper er i digital form, og utviklingen vil fortsette
  • Internett versjon 2 (også kalt 2.0) har forandret mange av oss i retning av at vi vil delta og dele

Har vi tatt dette inn over oss? Eller tror vi at dette bare er noe som krever mindre tilpasninger i de verktøyene vi bruker? Vi kan være redd for at man tenker å bruke de nærmeste par årene til å konvertere MARC-data og blåskjerm-funksjonalitet på en mest mulig trofast måte til den nye plattformen, mens først etter 2013 skal vi gå løs på integrasjon av våre (NTNU UBs) tjenester og verktøy med de andre verktøyene ved NTNU (innkjøp, LMS, publisering etc) og med andre brukerarenaer (andre enn bibliotekkatalogen) som f.eks. intranett for studenter og ansatte, sosiale nettverk og andre.

I morgen skal BIBSYS og OCLC i felleskap fortelle om livet etter 2013. Jeg håper de tar høyde for at verden er nokså mye forandret etter 10 år av det nye årtusenet.

Og. Dette er ikke bare adressert til BIBSYS, men minst like mye til oss sjøl. Vi må også innad på UB ta de helt overordnede vurderingene av hva vi vil bruke neste generasjons biblioteksystem til.

Nettskala du liksom

Vi som jobber i BIBSYS-bibliotek har sikkert lagt merke til det nyeste moteordet «Web scale». Delvis fordi vi har hørt at BIBSYS blåskjerm skal skiftes ut med noe som heter OCLC Web Scale Management Services, og delvis fordi noen av oss er involvert i vurdering av neste generasjons søkeportaler (Primo, Summon etc), som gjerne kaller seg sjøl eller blir kalt Web Scale Discovery Systems.

Men hva betyr egentlig Web Scale?

Ja nå har jeg lett uten å finne en definisjon som virker sånn noenlunde omforent. Ja knapt nok noen definisjon i det hele tatt. Ikke i wikipedia for eksempel. Sjøl den renommerte rapporten ALA Technology Library Report on Web Scale Discovery Services lar være å definere begrepet. Håvard Kolle Riis omtaler rapporten i UBtinget, og forelår den norske oversettelsen nettskala. Ja, gjerne. Men hva betyr det?

Søk på web scale eller web-scale eller webscale i Google gir mange treff, men fører ikke til noen autorativ definisjon, og avslører at de som bruker begrepet har noe forskjellige oppfatninger. Ordet scale har noe med størrelse å gjøre og ordet web har jo sjølsagt med nettet å gjøre. Noen ganger er vekten lagt på at det er noe i stor skala (nettet er jo stort), mens andre ganger er vekten lagt på at det dreier seg om nett-tjenester (cloud computing, web services) i motsetning til noe du må installere og drifte sjøl. Noen legger fokus på selve skaleringen, gjerne i sammenhenger som har med semantisk web å gjøre. Og akkurat det siste utgangspunktet synes jeg kanskje er mest meningsfylt: når jeg hører snakk om web scale så tenker jeg uvilkårlig på linked data. Men det er visst feil.

I den spesielle sammensetningen Web Scale Discovery Systems er riktig nok meningen nokså omforent: Det dreier seg om en søkeportal som tilbys på nettet, og som baserer søkingen på metadata som er høstet inn til en felles indeks.

Jeg tipper OCLC skal ha mye av æren / skylda for begrepet. Det er alltid interessant å lese hva Lorcan Dempsey skriver. Han omtaler begrepet Web Scale i et 4 år gammelt blogginnlegg : Web scale.

Men jeg kan ikke fri meg fra at dette er ennå et eksempel på keiserens nye klær eller noe sånt.