Stikkordarkiv: OpenURL

Skjønner brukerne SFX?

Det er ikke stort mer enn 10 år siden Herbert van de Sompel og Patrick Hochstenbach ved Universitetet i Ghent fant opp SFX og OpenURL. Det gikk ikke lenge før Ex Libris slo kloa i den geniale ideen og gjorde SFX til en merkevare. Det er nok SFX som står for det meste av lenketjenervirksomheten på verdensbasis. Dette er også vårt tilbud (inntil vi evt kommer med noe fra OCLC i stedet), og brukerne våre blir ofte konfrontert med en knapp eller en lenke til SFX.

Ja jeg påstår at ideen var genial, og da mener jeg ideen om «åpen og kontekstsensitiv lenking basert på OpenURL-standarden». Heldigvis greide ikke Ex Libris å slå kloa i selve standarden. Men spørsmålet er om ideen blir implementert på noen særlig brukervennlig måte, dvs skjønner brukerne hva det dreier seg om? Og om de så gjør, synes de det er en god ide?

Vi har vel ikke vært nok opptatt av disse spørsmålene, og heller (som vanlig) stolt på vår egen oppfatning av hva som er lurt. Men hva synes egentlig brukerne når de etter en søking kommer til denne knappen:

SFX

eller til denne lenka:

NTNU

Det første hinderet er jo å skjønne at dette er lenker som er ment å føre til dokumentet. At vi kunne valgt andre tekster på knapp og lenker er klart. Men likevel da, prøv å klikke på en av dem. I dette tilfellet går det riktig galt, men sjøl om det ikke gjør det, så er det mange forvirringsmuligheter for en stakkars bruker som ikke er klar over lenketjenernes fortreffelighet, men som bare ønsker å få dokumentet uten mer om og men.

Disse lenkene som ikke virker (av innviklede årsaker) skulle egentlig ha ført til artikkelen Do They “Get It”? Student Usage of SFX Citation Linking Software. Den tar for seg studentenes oppførsel når de møter sfx-knapper på sin vei mot målet. Et lite sitat fra oppsummeringen:

While librarians can appreciate the technological breakthroughs that have resulted in the development of SFX, some students appear unaware of the “magic” that occurs behind the scenes that makes the article appear in the window in front of them. The students in this study tended to expect an immediate response after hitting the Go button and often closed the window before the search could be completed in the new database or before the article could fully download. This was especially noticeable when SFX would jump to a database with a text-heavy wait interface. Students seemed overwhelmed by the number of words on the screen and did not utilize links marked “manual download.”

Les resten sjøl!

God helg!

Om deling av SFX-kaka

Det er sikkert mange av våre brukere som ikke vet at de avhenger av SFX for å få tak i de dokumentene de finner fram til i en eller annen leteprosess. I det minste vet de ikke om navnet, noe som kanskje kan være likså greit. (Om disambiguering av SFX, se Wikipedia)

Metalib og SFX er to verktøy som vi kjøpte fra Ex Libris tidlig i dette tiåret for å tilby brukerne et enhetlig apparat for informasjonssøking. Vi er i dag enige om at Metalib som søkeportal betraktet har vært nokså mislykket – av forskjellige grunner som vi ikke skal bruke tid på nå. Men samtidig er vi av den mening at bruk av SFX har vært en suksess.

SFX virker på den måten at hvis du gir den en dokumentreferanse (i form av en OpenURL), så vil den gjøre sitt beste for å lokalisere dokumentet og gjøre det tilgjengelig for deg. Alt dette hokuspokus bør sjølsagt skje på en minst mulig påtrengende måte, fordi du er jo interessert i en ting: dokumentet levert på skjermen din med en gang.

Men SFX kan også brukes til å fortelle oss i biblioteket om hvordan våre brukere oppfører seg. Her er f.eks. en oversikt over hvilke søkekilder som ble brukt for å finne dokumentene før SFX fikk jobben med å skaffe dem:

Dataene er fra 1. kvartal i år. Kakestykkene viser bare det grove bildet, mens detaljene (dvs tallene og fordelingen innen restgruppen Andre)  finner du her: NTNU: SFX‐bruk 1. kvartal 2011 fordelt på søkekilder .

Dette bildet er vel ikke noe spesielt overraskende. Vi visste jo fra før at Metalib brukes svært lite (bare omtrent en fjerdedel av «konkurrenten» Google Scholar). Det er grunn til å legge merke at det kommer flere forespørsler fra anbefalingstjenesten bx fra ExLibris enn det gjør direkte fra Metalib.

Merk: Dette viser jo ikke hvor mye søking som har foregått i de forskjellige søkekildene – bare hvor mange ganger brukeren har funnet dokumenter som det har vært verdt å gå videre med. Det er sannsynligvis en nesten ugjennomførbar oppgave å få tak i totalbildet, spesielt fordi forskjellige søketjenester har en tendens til å bruke ikkesammenlignbare statistikkmekanismer.

Hvis du studerer detaljtallene, så ser du at vi har utelatt «interne» SFX-oppslag, dvs hvor det ikke har vært foretatt noe forutgående søking. Merk at det i det aktuelle tidsrommet var utført flere SFX-oppslag fra A-Z-lista (120.909) enn det totale antall oppslag fra søkekildene (93.533). Dette kan kanskje forklares ut fra den sentrale plassen A-Z-lista har på UB’s startside – eller er det også andre årsaker (les: feilkilder)?