Stikkordarkiv: PDA

Just in time – en ny måte å kjøpe bøker på

Vi har før skrevet om PDA her i bloggen: PDA: Brukerinitiert akkvisisjon. Siden da har vi kommet igang med et konkret prosjekt hvor denne metoden prøves ut i praksis. De første 60 bøkene er nå innkjøpt på denne måten. Dette fungerer slik at et antall bøker (vel 30.000) fra leverandøren ebrary er gjort tilgjengelig for våre brukere slik at de kan bruke dem på samme måte som de titlene som er «forhåndskjøpt», dvs lese dem, skrive ut eller laste ned.

(Ja, dette dreier seg om e-bøker)

Og så – når bruken av ei av disse bøkene når et visst omfang (for eksempel at 10 sider er lest eller at det er foretatt en nedlasting), så blir boka innkjøpt. Dette foregår automatisk, uten at brukeren blir konfrontert med det og uten at bibliotekets innkjøpsansvarlige godkjenner det.

Foregår så dette med hodet under armen? Nei, slett ikke. Vi (biblioteket) er med og avgjør hvilket utvalg av bøker som skal tilbys og hvilke regler som skal brukes for å utløse automatisk kjøp. Vi følger opp og overvåker omfanget av utløste innkjøp, og kan sette på bremser eller stoppe automatikken når som helst.

I første omgang dreier prosjektet seg om en avtale inngått med ebrary innen medisin og samfunnsfag. Vi har kontakt med UB Bergen som har et lignende prosjekt gående.

Til deg som er NTNU-bruker: Du finner de fleste av disse bøkene i BIBSYS Ask, men fullstendig oversikt får du foreløpig bare ved å gå til ebrary.com. Du trenger ikke tenke på innkjøpsprosedyrer, om boka er innkjøpt Just in case – eller om den blir innkjøpt Just in time.

Se også informasjon på bloggen til Medisinsk bibibliotek: 6000 nye ebøker innen medisin og helse tilgjengelig for NTNU og St. Olav .

UB-ansatte vil finne prosjektinformasjon på Innsida og på intranettet.

Reklamer

PDA: Brukerinitiert akkvisisjon

Det var Eric Hellman som sporet meg inn på temaet akkvisisjon i blogginnlegget A Corollary to Raganathan’s Third Law :

«Publishers are aware that many of the books they sell to libraries are seldom used.[…] They worry that they’ll no longer be able to sell 10 copies of a seldom-used book to 10 libraries, because 1 electronic copy will meet the demand from 10 libraries in a consortium. They feel that they deserve the benefit of inefficient library purchasing decisions. «

Derfra gikk turen via forskjellige omveier (i bloggen Go to Hellman) til begrepet Patron Driven Acquisition. For å forklare dette enkelt, så dreier denne metoden seg om å overlate utvalgsprosessen til brukerne, ved å la dem foreta anskaffelse av ei bok uten å spørre biblioteket. «Etter bruk» kan så biblioteket koples inn i avgjørelsesprossen, og boka kan f.eks. overtas av biblioteket med sikte på bruk av andre. Eller den kan rett og slett «returneres». Det finnes mange finurlige forretningsmodeller som nå er under utprøving av leverandørene. Det er sikkert noen i bibliotekene som rynker kraftig på nesen over dette. Men faktum er at (1) veldig mange av bøkene i samlingene våre ikke blir brukt og (2) vi har ikke nok penger til å kjøpe inn «på forhånd» alt som brukerne våre etterspør. Og det er vel ikke en gang sikkert det er ønskelig at vi hadde hatt så mye penger?

Forkortelsen PDA brukes mye, og vi hører også varianter som Patron Driven Access – eller Patron Initiated Purchase of E-Books – eller Demand-Driven Acquisition. Og konteksten er som regel e-bøker, sjøl om det er flere andre dokumenttyper hvor metoden kan aktualiseres. Den minner jo f.eks. om stykkpriskjøp (Pay-per-view) av e-artikler. Vi kan se disse metodene som uttrykk for en just-in-time-tenkning i stedet for just-in-case. Og det er vel ikke så mye feil å si at vi er inne på noe som er en direkte motsetning til de pakkeløsningene (big deals) som leverandørene har så stor suksess med – og som vi kanskje kunne kalle Publisher Driven Acquisition 😉

(Hva heter forresten PDA på norsk? Brukerinitiert akkvisisjon?)

Jeg har nevnt Hellman. Han har bl.a. skrevet dette innlegget: Patron Driven eBook Acquisition: Crab Legs vs. Spinach

Rick Anderson, University of Utah har også skrevet om PDA, blant annet What Patron-Driven Acquisition (PDA) Does and Doesn’t Mean: An FAQ

Et iniativ fra CERN

Sjøl om mye av oppmerksomheten om PDA er fra de siste par årene, er det grunn til å nevne artikkelen

E-books and interlibrary loan. An academic centric model for lending av Jens Vigen, CERN og Kari Paulson, eBooks Corporation

Til å være skrevet for 8 år siden er dette nokså forutseende. Et lite sitat:

«CERN Library is participating in a project with eBooks Corporation to develop an eBook Library (EBL), a lending platform intended for release in 2004.

Developments in recent years have made many librarians feel a loss of control as journal publishers reconfigured the supply model to their extreme advantage. With the introduction of electronic journals, journal publishers enforced their concept of packaging bundled products. Acquisitions librarians are left with a minimum of choice and perceive more and more often their
role simply as ‘paying librarians’.

Cataloguing Resources Not Currently Owned

With the introduction of electronic books in libraries, someone will still have to pay the bill. However, the philosophy of selling collections, or bundled subject packages, could be developed into something far more dynamic, actually resulting in a local user driven acquisition policy, carefully guided by librarians.

So far, most library catalogues only include the description of documents that belong to a certain collection or a set of collections. This is probably due to the widespread concept of seeing a library catalogue more as a logistics tool than a portal to information in general.»

Leverandørene

Det er flere leverandører på banen med PDA-inspirerte forretningsmodeller for salg til bibliotekene, se f.eks.

ebrary Title Preview: Patron Driven Acquisition

NetLibrary On Demand

EBL (EbookLibrary)

EBL kan oppfattes som et direkte resultat av initiativet fra CERN. Vi kan som et eksempel nevne deres tilgangsmodell Non-Linear Lending:

«Multiple concurrent access Non-Linear LendingTM is a system which surpasses the traditional print model of limiting access to one patron at a time. Non-Linear LendingTM limits the total number of lending days per year per title but enables multiple-concurrent access.»

Hva skjer hos oss?

Rune Brandshaug er leder av Seksjon for fellestjenester ved UB.  Han sier:

«Biblioteket søker nå om prosjektmidler til å utprøve slike forretnings- og tilgangsmodeller. Vi er nå i sluttfasen i valg av leverandør for trykte bøker. Mange av tilbyderne har beskrevet nye løsninger for tilgang til e-bøker. De tilbyr også avanserte systemer for overvåking og utvelgelse av trykte bøker. Uansett om vi får prosjektmidler eller ikke, disse mulighetene må prøves ut. I den nye seksjonen for fellestjenester vil dette bli en viktig oppgave.»

Rune har også tall for hvor mye bibliotekets boksamlinger brukes:

kake

«Dette er tall over bruk (dvs utlån) av trykte bøker (monografier) innen 4 år (2007 – 2010) etter at de er kjøpt. Det er over en tredjedel (35 %)  som ikke er brukt i det hele tatt, og noe mindre (28 %) som er brukt mer enn to ganger. Vi kan ikke satse på at bokbudsjettet vårt i stor grad går med til å anskaffe materiale som ikke brukes. PDA er en alternativ måte å skaffe dokumenter på, som vi må utforske»,

sier Rune.