Stikkordarkiv: Søkefelter

Og hvilke andre felter søker man på i BIBSYS Ask?

For noen dager sida hadde vi et kakediagram som viste hvilke søkefelter som er mest brukt i BIBSYS Ask. Og dette var som ventet: I den grad man søker på noen felter i det hele tatt, så dreier det seg om forfatter, tittel og emne.

Det totale antall søk som er talt opp er 1195097, som altså er antall søk utført ved NTNU mot BIBSYS Bibliotekbase via BIBSYS Ask i 2010. For å repetere de mest brukte søkefeltene, idet vi slår sammen ord i tittel med tittel for enkelhets skyld, og minner om at Fritekst betyr at brukeren ikke har brukt noen feltangivelse:

top

Hva så med resten? Her kommer de feltene som er «nest mest brukt»:

top16

Vi må huske på at BIBSYS Ask brukes på mange måter, og ikke alltid via det brukergrensesnittet som vi kjenner som Ask, men vha spesiallagede grensesnitt. F.eks. utgjøres en betydelig del av søking på dewey av ferdiglagede lenker som skal produsere nyhetslister innen forskjellige fagområder. Jeg antar at det relativt store antallet søk på ISSN (sammenlignet med ISBN) skyldes noe tilsvarende ferdiglaget opplegg.

Vi ser også av tallene at for noen av søkefeltene er andelen av søk utført av bibliotekansatte større enn for andre. Tallmaterialet er ikke sikkert nok på dette punktet, men det er f.eks. klart at minst 746 av 1835 søk på UDK er utført av ansatte ved UBiT. Antallet er i virkeligheten større, men vi har ikke detaljert nok skille mellom ansatte og brukere til å finne den nøyaktige andelen intern bruk.

Enda lenger ned på lista finner vi de som er brukt mindre enn en gang om dagen i gjennomsnitt. Der finner vi f.eks. alle de kontrollerte emneordsystemene, som f.eks. humord (294), tekord (260) og mesh (132). Det er f.eks. interessant at vårt eget system TEKORD brukes så lite. Her er også all bruk fra ansatte regnet med!

PS: Hvordan har jeg laget de fine stolpediagrammene? Jo, vha Google chart API.

Reklamer

De mest brukte søkefeltene i BIBSYS Ask

En kake sier som kjent mer enn mange ord. Denne sier såpass mye at det ikke er viktig å lese kommentarene som står under:

Vi har fått BIBSYS til å telle hvor mange ganger de enkelte søkefeltene i BIBSYS Ask ble brukt ved NTNU i 2010. Her ser vi at Fritekst (dvs bruk av enkel søk) dominerer – som ventet. Av søkefeltene er det forfatter, emne og tittel som er mest brukt – heller ikke uventet. Disse feltene kommer i en klasse for seg, de øvrige feltene blir lite brukt.

Tallene gjelder all bruk ved NTNU, både av bibliotekansatte og brukere, og gjelder bare søking i Bibliotekbasen:

Fritekst 1429862
Forfatter 134578
Emne 61377
Ord i tittel 60300
Tittel 59627
Andre 53163

Til sammenligning: HUMORD er brukt 294 ganger, TEKORD 178 ganger og UDK 1835 ganger, hvorav 746 ganger av ansatte ved bibliotekene på Gløshaugen.

Merk: Fra tallmaterialet har vi fjernet en del «formelle» søkefelter (formkoder, innholdskoder etc) som stort sett brukes internt i Ask for typeavgrensinger. I det hele tatt må man passe seg for å feiltolke tallene. Men enkelte ting er ikke til å komme bort fra. F.eks. at TEKORD brukes bare annen hver dag i gjennomsnitt.