Stikkordarkiv: Web of Science

Discovery quo vadis

[ Siden dette innlegget ble skrevet så har vi fått beskjed om at Thomson Reuters har ombestemt seg, slik at Web of Science fortsatt vil være tilgjengelig i de aktuelle discovery-systemene ]

o o o

Dette tenkte jeg å skrive på vårt intranett, i anledning våre diskusjoner om hva vi skal gjøre med discovery her i huset (NTNU UB). Men kanskje flere har interesse eller synspunkter? I alle fall går jeg rett på sak, uten å prøve å forklare hva discovery betyr i denne sammenhengen. Hvis du kommer «utenfra» og er forvirret, så kan du feks søke i denne bloggen på «discovery».

o o o

En felles egenskap ved alle discoverysystemer er: De gir ikke tilgang til alt. Det betyr at de kan ikke være vårt eneste tilbud. Dette tror jeg alle er enig om.

Et naturlig spørsmål er da om hvilken vei utviklingen går, blir det bedre eller dårligere dekning etter hvert? Neppe noe enkelt svar på det spørsmålet. Men i det minste interessant å se at Thomson Reuter trekker sin tjeneste WoS (Web of Science) tilbake fra discoverysystemene. Det gjelder spesielt Primo (dvs Oria) og EDS. Denne opplysningen spredte seg i går, men det er vanskelig å finne offisielle kunngjøringer. (Dette sitatet tilskrives Jeroen Prinsen fra WoS: «we believe [not allowing WoS in any discovery service] is in the best interest of our customers and end users». Javel nei???)

Erfaringer som vi har gjort i interne prosjekter tyder på at hvis vi ønsker å øke discoverysystemets dekning ved å gi det tilgang til våre egne samlinger (som er et av systemenes salgsargumenter), så går dette ikke av seg sjøl. Det koster kanskje mer arbeid enn vi er forberedt på.

Ovenstående kan brukes som et argument mot å investere i et discoverysystem. Det kan også brukes som et innspill til spørsmålet om hvordan vi ønsker å framstille systemet for våre brukere. Kanskje er formuleringen «Start å søke her» brukbar. Kanskje er det lurt å satse kraftigere (enn det så langt er gjort i Oria og EDS) på å bringe de andre tjenestene inn i discoveryverktøyet. F.eks. gjennom en systematisk satsing på en høyrespalte som hele tiden gir informasjon om andre ting, f.eks. lenker til enkeltdatabaser, viktig info fra «bibliotekets nettsider».

Når jeg skriver dette så er jeg litt inspirert av Lorcan Dempseys blogginnlegg Full library discovery. Han har god oversikt over hvordan mange bibliotek tenker om disse tingene. Kanskje er vi litt for flinke til å stupe ned i superdetaljerte egenskaper vedr systemenes funksjonalitet, på bekostning av mer overordnete, ja kanskje til og med strategiske vurderinger.

PS: Det skjer også ting med Google Scholar (f.eks. her og her) . . .

Reklamer